Consultant Op Maat staat klaar voor ieder bedrijf dat in financiële moeilijkheden, hetzij nood verkeert, met andere woorden, bedrijven waar het water tot aan de lippen is gestegen en er echt iets moet gaan gebeuren. Een bedrijf kan in financiële moeilijkheden of nood komen door teruglopende vraag naar diensten/producten, kwaliteitsproblemen, teruglopende rendementen of wanneer de bankier de financiering dreigt stop te zetten of heeft stop gezet.

Welke vragen moet u beantwoorden als bedrijf in financiële moeilijkheden?

Belangrijke vragen die moeten worden beantwoord bij een bedrijf, welk in financiële nood verkeert, zijn: “Kan er nog worden weggekomen van de rode streep en in welk tijdstermijn kan het bedrijf uit de financiële moeilijkheden of nood komen?”.  Bij een bedrijf in financiële moeilijkheden, hetzij nood zijn er een aantal belangrijke punten die de aandacht moeten krijgen om eerder gestelde vragen te kunnen beantwoorden, zoals:

 • Hoe is de relatie met de banken, biedt de bank nog mogelijkheden?
 • Hoe moet worden omgegaan met crediteuren en met name starre crediteuren die hun geld willen zien?
 • Hoe is de betalingssituatie aangaande de debiteuren?
 • Wat moet nog worden betaald aan de Belastingdienst, denk hierbij aan BTW en loonbelasting?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor het bedrijf om uit de financiële nood c.q. moeilijkheden te komen?

De gevolgen
Wat zijn de gevolgen als het uiteindelijk toch mis zou gaan en daarbij tegen het licht gehouden de ondernemingsvorm (VOF, BV, etc.) m.b.t. wel of niet persoonlijke aansprakelijkheid.

Dergelijke vraagstukken zijn vaak oplosbaar, soms makkelijk, soms minder makkelijk, alleen hebben sommige bedrijven in financiële moeilijkheden of nood een steuntje in de rug nodig om die vraagstukken op te lossen. Iemand die meedenkt, iemand die een luisterend oor heeft, iemand die ervaring heeft met dergelijke situaties en ook de juridische gevolgen kent van bepaalde besluiten, met andere woorden, iemand die gewoon helpt. Vergeet niet dat bij veel bedrijven het levenswerk van de directeur c.q. eigenaar, die jarenlang zijn hart en ziel aan het bedrijf heeft gegeven op het spel staat. Dit kan emotioneel zijn en daarom is ondersteuning ook zo belangrijk.

Hoe gaat Consultant Op Maat te werk?

 • Wij proberen zo snel mogelijk bij u aan tafel te komen op grond van uw vraag;
 • wij luisteren naar uw verhaal, waarom uw bedrijf in financiële moeilijkheden, hetzij nood terecht is gekomen;
 • vervolgens worden de feiten (financieel/operationeel) op een rijtje gezet, zodat de uitgangspunten helder zijn;
 • wij luisteren naar uw ideeën om uit de ontstane situatie te komen;
 • wij toetsen uw ideeën en vullen dat aan met onze ervaringen;
 • wij kijken of het saneren van schulden mogelijk is, of dat een doorstart een betere optie is;
 • uiteindelijk wordt er een overlevingsplan gemaakt, waarin wordt aangegeven hoe het bedrijf verder kan gaan;
 • daar waar nodig, zullen wij u juridische ondersteuning verlenen.

Kortom, mocht u door de bomen het bos niet meer zien en niet meer weten wat u zou moeten doen met de huidige financiële moeilijkheden. Heeft u te maken met tegenslag na tegenslag en moeilijkheden met uw maandelijkse betalingsverplichtingen of dreigen uw belangrijkste toeleveranciers u in de steek te laten, blijf dan niet passief en neem contact op met Consultant Op Maat. Wij zijn gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van bedrijven met financiële moeilijkheden of nood.

U kunt bij Consultant Op Maat dus terecht voor zaken als: wat te doen bij een faillissement, schuldsanering, surseance van betaling, etc. Wij bedenken samen met u de juiste strategie en voeren onderhandelingen met belanghebbenden en begeleiden u. Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met: Consultant Op Maat (tel. 06 21449700). Wij beantwoorden graag uw vragen en helpen u graag verder of e-mail naar info@consultantopmaat.nl.