Bedrijven in financiële moeilijkheden, problemen of nood moeten in de meeste gevallen een schuld saneren. Voor het saneren van schulden zijn ook natuurlijk liquide middelen nodig.

Bij herfinanciering in het kader van schuldsanering, is het mogelijk niet alleen via een kredietinstelling liquide middelen te verkrijgen maar het ook via de gemeente, namelijk in de vorm van een Bbz-lening (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004).

Wat is een Bbz-lening?

  • Het is een uitstroominstrument van de Nederlandse overheid voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf willen starten.
  • Een Bbz-lening is een lening die door gemeenten kan worden verstrekt aan plaatselijke bedrijven.
  • Het is een financieringsinstrument voor gevestigde bedrijven die tijdelijk in financiële moeilijkheden of nood verkeren, waardoor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf niet in een uitkeringssituatie belanden. De maximale lening bedraagt € 189.110.
  • De Bbz is ook een sociaal vangnet voor ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen. Zij kunnen een beroep doen op een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud op bijstandsniveau in het kader van bedrijfsbeëindiging. Ondernemers die ouder zijn dan 55 jaar kunnen als hun bedrijf niet meer levensvatbaar is, maar als ze wel voldoen aan een aantal voorwaarden (eigen inkomen van minimaal € 7.511) een aanvulling krijgen tot bijstandsniveau tot hun 65e jaar.