Het saneren van schulden bij een bedrijf dat in financiële moeilijkheden, problemen of nood verkeert, is altijd beter dan een faillissement aanvragen, maar soms kan het niet anders. In veel gevallen wordt gekeken of een doorstart van een bedrijf mogelijk is na het faillissement.

Wat houdt een doorstart in?

Een doorstart betekent dat de bedrijfsactiviteiten vaak in een afgeslankte vorm worden voortgezet, het biedt de volgende voordelen:

 • Schulden blijven achter in de gefailleerde (oude) onderneming.
 • Machines, voorraden, inventaris, etc., kunnen meestal voor een lagere prijs dan de aanschafwaarde worden overgenomen van de curator.
 • Personeel kan op andere voorwaarden worden aangenomen, waardoor de kosten omlaag kunnen worden gebracht.
 • Bepaalde diensten of bedrijfsmiddelen kunnen goedkoper worden ingekocht dan voorheen, denk daarbij aan accountantskosten, bedrijfswagens, huisvesting, service, etc.
 • Slecht presterende onderdelen gaan niet mee in de nieuwe situatie.
 • Doorgaans waait er een frisse wind door het bedrijf, dat zorgt voor nieuw elan.
 • Vanaf de eerste dag kan er winst worden gemaakt.

Een nadeel van een faillissement is dat niet altijd meer van de dezelfde leveranciers gebruik kan worden gemaakt, zeker als het leveranciers zijn die grote bedragen mislopen door het faillissement. Daarnaast vertrouwen leveranciers een bedrijf niet zo snel meer, dat failliet is gegaan.

Bij leveranciers die echt nodig zijn voor een doorstart is het van belang daarmee aan tafel te gaan zitten om te kijken of er mogelijkheden zijn tot een oplossing te komen, in de vorm van: vooruit betalen, mogelijk in combinatie met het betalen van een klein opslagpercentage als vergoeding voor de oude openstaande schuld. Beter is natuurlijk om nieuwe leveranciers te vinden, teneinde het verleden af te kunnen sluiten, naast de mogelijkheid van lagere prijzen.

De curator

Een bedrijf dat in financiële moeilijkheden c.q. in nood verkeert en uiteindelijk toch failliet gaat, krijgt altijd te maken met een curator. Bij een doorstart is een curator van groot belang, zonder curator geen doorstart. Hierbij moeten de onderstaande aspecten in ogenschouw worden genomen.

 • Geef de indruk aan de curator dat hij/zij slimmer en belangrijker is, ook al denkt u daar zelf anders over.
 • Zaken verborgen houden is niet handig, het kan tegendraads werken, probeer zo open mogelijk te zijn. Aspecten die u niet kwijt wilt aan de curator moet u voor uzelf houden.
 • Een curator komt op voor de belangen van alle crediteuren, maar vergeet niet dat hij/zij zelf ook een belangrijke crediteur is.
 • De meeste curatoren willen meewerken aan een doorstart, zeker als een deel van het personeel weer aan de slag kan gaan.

Het is ook belangrijk om aan te geven, waarom het bedrijf in financiële moeilijkheden, problemen of nood is gekomen aan de curator. Hierdoor kan de curator de situatie makkelijker begrijpen, want ook de curator is immers gebaat bij een snelle doorstart.