Het saneren van schulden is altijd beter dan een faillissement aanvragen van een bedrijf dat in financiële moeilijkheden, problemen of nood verkeert. Met een schuldsanering moet worden bereikt, dat het bedrijf na het saneren van schulden weer verder kan gaan met ondernemen, hierbij wordt er vanuit gegaan dat het bedrijf voldoende levensvatbaar is.

Kort samengevat, wat is schuldsanering?

  • Schuld terugbrengen van 100% naar een percentage van tussen de 25% en 50%.
  • Niet alleen alle crediteuren, maar ook de bank moet akkoord gaan.
  • De Belastingdienst moet akkoord gaan.
  • Iedere schuldeiser krijgt een gelijk percentage.
  • Nadat alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met de regeling, moet doorgaans gelijk worden afgerekend.
  • Wanneer het overeengekomen bedrag is betaald volgt er finale kwijting van de resterende schuld.

Meestal zijn voor het saneren van schulden nieuwe liquide middelen benodigd. Afhankelijk van de ondernemersvorm kan voor deze herfinanciering een beroep worden gedaan op een kredietinstelling of gebruik worden gemaakt van een Bbz-lening.

Bij schuldsaneringtrajecten is communicatie van groot belang, maar ook de moet de onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert worden begrepen en bijgestaan. De beste successen worden niet bereikt door juristen, maar door ervaren bedrijfsadviseurs met een hoop bedrijfservaring, zij lezen MKB-bedrijven en crediteuren beter dan doorsnee juristen.