Wanneer een ZZP’er of onderneming in de vorm van een eenmanszaak of VOF failliet gaat, dan wordt de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk gesteld, met andere woorden hij/zij kan voor de gemaakte schuld volledig opdraaien. Bij een lage schuld is het leed nog wel te overzien, maar bij een hoge schuld wordt de situatie toch heel anders.

Wanneer er geen minnelijke regeling is te treffen met de Belastingdienst en de andere schuldeisers (crediteuren), dan kan op de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) aanspraak gemaakt worden, indien de rechtbank daarmee instemt.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Bij de WSNP wordt ervan uitgaan dat hij/zij in loondienst gaat werken. Het surplus aan inkomsten, welk wordt verdiend in loondienst boven het sociaalminimum, wordt gebruikt om schulden af te lossen voor een periode van 3 jaar. Crediteuren kunnen een verlenging aanvragen van 2 jaar tot een maximale periode van 5 jaar.

Aan het einde van het WSNP traject is het goed denkbaar dat de uiteindelijke schuld die wordt afgelost, minder is dan de totale schuld. Met andere woorden, het is goed mogelijk dat schuldeisers tekort komen aan het einde van het WSNP traject, terwijl de WSNP deelnemer wordt gevrijwaard van verdere betalingen. Bij een WSNP traject worden schuldeisers gedwongen mee te werken aan de sanering. Gedurende de looptijd kunnen er geen beslagen worden gelegd en wordt rente over de vordering stilgezet.

Voor- en nadelen WSNP

Nadelen van een WSNP zijn voor de deelnemer onder andere:

  • Geen enkele mogelijkheid op inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Verplicht in loondienst te werken, voor 40 uur per week.
  • Post blokkade.
  • Waardevol bezit (woning, etc.) wordt verkocht.
  • Geen financiële beslisruimte meer.
  • Na de WSNP periode moeilijk om weer krediet/hypotheek af te sluiten.
  • Bewindvoerder heeft al het informatierecht, toegang tot alles, etc.

Tegen de nadelen van een WSNP staat wel het voordeel, dat binnen een overzienbare periode de schulden worden weggewerkt en daarna min of meer een nieuwe start kan worden gemaakt.