Hoe een bedrijf in financiële moeilijkheden, hetzij nood kan komen te verkeren kan diverse oorzaken hebben. Het is wel duidelijk dat er altijd een oorzaak is, waardoor een bedrijf in financiële moeilijkheden of nood is komen te verkeren. Als de oorzaak tijdig wordt herkend dan zijn er best mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hieronder zijn drie voorbeelden omschreven, mogelijk herkent u één van de situaties en wordt het tijd om aan de bel te trekken. Natuurlijk zijn er veel meer voorbeelden te noemen, waardoor bedrijven in financiële moeilijkheden of nood komen.

Afnemers gaan failliet

Als onderneming levert u producten aan consumenten maar ook aan bedrijven. Vervolgens blijven de rekeningen van de bedrijven steeds langer open staan en gaan er uiteindelijk daarvan een aantal failliet, waardoor er bij u een liquiditeitsprobleem kan ontstaan. Een herkenbaar probleem vandaag de dag. Vroegtijdig de signalen waarnemen en vertalen is van groot belang. Het kan betekenen afslanking van de organisatie en/of herfinanciering, maar hoe gaat u dat doen en ziet u nog voldoende nieuwe marktmogelijkheden.

Handelsonderneming met kwaliteitsproblemen

Een handelsonderneming koopt haar producten in het buitenland, om die vervolgens te verkopen op de Nederlandse markt via retailers. Vervolgens constateren de retailers dat niet alle producten voldoen aan de kwaliteitseisen en sturen de producten terug naar de handelsonderneming en verwachten dat hun geld wordt terugbetaald. Echter de buitenlandse producent aanvaardt de geconstateerde kwaliteitsklachten niet en verwacht gewoon dat u als handelsonderneming de rekeningen betaalt voor de eerst volgende levering. Als dit probleem niet op tijd wordt opgelost zal er uiteindelijk een liquiditeitsprobleem ontstaan. Hoe lost u dit spagaat probleem nu op met uw retailers en de producent?

Toenemende concurrentie

Ook herkenbaar is, gelet op de huidige economische recessie, dat door toenemende concurrentie de verkoopprijzen van producten verder onder druk komen te staan. Sommige bedrijven besluiten de prijzen verder (tijdelijk) te verlagen om de mensen binnen de onderneming aan het werk te houden. Uiteindelijk kan er een liquiditeitsprobleem ontstaan doordat de marges steeds verder worden uitgehold, wanneer deze situatie te lang blijft aanhouden. Er zal dus tijdig moeten worden ingegrepen.