Bedrijfsprocessen verbeteren

Bedrijfsprocessen verbeteren, geeft een betere marktpositie

Consultant Op Maat helpt bedrijven haar positie te verbeteren door bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat producten tegen lagere kosten gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar klantenklachten en klantenwensen (Voice of the Customer) teneinde een hogere klanttevredenheid te realiseren welke samen met lagere kosten veel meer marktkansen oplevert.

Op naar een betere marktpositie

Om een betere markpositie te realiseren zullen er, duidelijke doelen moeten worden opgesteld die worden nagestreefd.

Doelstellingen
Het vaststellen van doelen kan aan de hand van het inzichtelijk maken van de verbeteringmogelijkheden in het bedrijf. Inzichtelijk moet ook zijn de potentie die “medewerkers ” en het “management” zelf zien, in combinatie met de visie van de ”directie”.

Realiseren van doelstellingen

Bij realiseren van doelstellingen in de vorm van verbetertrajecten kan worden gebruikt gemaakt van diverse instrumentaria, zoals o.a. Lean Six Sigma tools, begeleiding, trainingen, etc.

Continu verbeteren
Het inzetten van de verbetertools al hand in hand moeten gaan met het trainen van medewerkers, ten einde de gewenste doelstellingen te realiseren. De continu verbeterstructuur kan worden bereikt door het principe van: voor doen, samen oppakken en zelf uitvoeren.
Bij het definiëren is het van belang vast te leggen o.a. de projectteams en de verbeterprojecten die worden opgepakt naast de organisatie zo in te richten dat de projecten ook uit te voeren zijn. Het meten is van belang om de uitgangspunten goed vast te kunnen leggen en de voortgang in te zien. Een goede analyse zal de snelheid van verbeteringen ten goede komen.

Wat is belangrijk om tot succes te komen?

 • Duidelijke structuur van aanpak om tot verbetering van resultaat te komen.
 • Coachen en opleiden medewerkers voor verbetertools die bijdragen.
 • De project manager is zichtbaar in de organisatie c.q. werkzaam op de werkvloer.
 • Medewerkers en management zullen een inspanning moeten leveren.

De basis

Aan de basis van alle verbeteringen zoals een betere kwaliteit, problemen oplossen, minder verspilling, etc. , staan de kernwaarden (fundament) van een bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, normen en waarden en beleid. Inspiratie van management en directie zal van grote invloed zijn om het geheel succesvol te maken.

Wat moet het opleveren (resultaat)?

Een verbetertraject binnen een bedrijf moet leiden tot een veel betere positie in de markt. Verbetertrajecten zullen kosten met zich mee brengen maar uiteindelijk zullen alle verbeteringen de kosten ruimschoots overtreffen. Een verbetertraject moet opleveren:

 • verhogen klantgerichtheid;
 • focus op wat belangrijk is;
 • betere communicatie;
 • betrokkenheid management;
 • meer verantwoording medewerkers;
 • uitbreiding vaardigheden medewerkers;
 • verbeterde samenwerking leveranciers;
 • verbeterde samenwerking klanten;
 • een veel hogere winstgevendheid.

Voor de uiteindelijke continu verbeterstructuur m.b.v. Lean Six Sigma Tools lees verder.