Lean Six Sigma

Verbeteringen kunnen niet alleen zijn gericht op het verbeteren van het productieproces, maar ook op het gehele bedrijfsproces, ten slotte is het productieproces een onderdeel van het bedrijfsproces.

Wordt er gekeken naar het productieproces zelf, dan kan worden gesteld dat het uitvoeren van onderhoud, storingen aan machines, het wisselen van producten, grondstoffen die op tijd worden aangeleverd, allemaal invloed hebben op de snelheid van het productieproces.

Figuur 1 - Lean Six Sigma

Aan de andere kant is van invloed de kwaliteit van geproduceerde producten, hetgeen naar de klant wordt geleverd en daarmee van invloed is op de effectiviteit. Er kan wel snel worden geproduceerd, maar als het product niet goed is heeft de klant er niks aan en schiet u er uiteindelijk ook niks mee op.

Verbetertools Lean Six Sigma (snelheid en kwaliteit)

Bij het praten over verbetertools Lean Six Sigma, praat je aan de ene kant over verbetertools aangaande het verhogen van de snelheid van het productieproces en aan de andere kant over verbetertools die betrekking hebben op het verbeteren van de kwaliteit.

Het verbeteren van de snelheid van bedrijfsprocessen wordt vaak omschreven als Lean Manufacturing. Lean Manufacturing staat in feite voor slank produceren, dus zonder enige franje en kan worden toegepast op elk bedrijfsproces. Dus niet alleen op bedrijfsprocessen van maakproducten, maar ook op administratieve processen, want het principe van Lean Manufacturing blijft altijd gelijk, onafhankelijk van het soort proces.

De beheersing van kwaliteit van het te maken product wordt omschreven als Six Sigma. Het komt erop neer dat bedrijfsprocessen dusdanig beheerst zijn, waardoor de productuitval zo laag mogelijk wordt. Sommige bedrijven streven een foutenpercentage na van niet meer dan 0,00034%, oftewel 3,4 afwijkingen per miljoen handelingen, zie hiervoor het kopje “De betekenis van Six Sigma 6σ” onder statistische procescontrole (SPC), zie pagina https://www.consultant-lean-six-sigma.nl/bedrijfsprocessen-verbeteren/lean-six-sigma/verbetertools-six-sigma/statistische-procescontrole/. Six Sigma is met name van belang bij processen van maakproducten en minder bij administratieve processen.

Anders gezegd gaat het om:

Snelheid van het bedrijfsproces te verhogen (Lean Manufacturing):

Stem processtappen dusdanig op elkaar af, zodat de deelprocessen met elkaar in balans zijn qua tijdsbesteding, zorg daarbij dat deze deelprocessen geminimaliseerd worden in tijd. Daarnaast, elimineer onnodige processtappen en verminder verstoringen”.

Kwaliteit van het product te verbeteren (Six Sigma):

Uitval van producten te minimaliseren door Zero defects na te streven. Met andere woorden het toepassen van controle limits (grenzen), waar de processen binnen moeten blijven aan de hand van statistische procescontrole (SPC)/Six Sigma, waardoor variatie wordt geminimaliseerd”.

Lees verder …