Samenhang bedrijfsprocessen

Elk bedrijfsproces bestaat uit een aantal onderdelen, vanaf de order intake tot aan de distributie van het product naar de klant en dit geldt zowel voor kleine als grote ondernemingen. In plaats van producten zelf te maken kunnen er natuurlijk ook producten worden ingekocht, die door derden worden gemaakt. Vaak is dat laatste het geval bij een handelsonderneming. Maar duidelijk is dat elke onderneming een primair proces kent van order intake tot aan distributie van het product aan de klant en dat er diverse secondaire processen zijn in de vorm van ondersteunde processen (diensten), zoals onderhoud, ICT, administratie en verder.

Figuur 1 - Samenhang bedrijfsprocessen

Ieder bedrijf heeft een primair bedrijfsproces of dat nu een schoenwinkel, een restaurant, een timmerbedrijf of een producent van kunststofprofielen is.

De secondaire processen zijn van invloed op het primaire proces en mogen daarom nooit worden verwaarloosd. Goed getraind, betrokken en gemotiveerd personeel zal betere producten produceren, dan wanneer dat niet het geval is. Maar naast goed personeel is het ook van belang dat er op tijd onderhoud wordt gepleegd, administratie op de juiste wijze wordt uitgevoerd, internet functioneert, etc., alle puzzeldeeltjes moeten uiteindelijk passend zijn en blijven.

Het belang van secundaire processen

Dat naast primaire processen ook secundaire processen van belang zijn, is op te maken uit volgend overzicht. Zo is te zien dat de bekwaamheid/tevredenheid van medewerkers van grote invloed is op de interne organisatie.

Figuur 2 - Samenhang bedrijfsprocessen

Het overzicht maakt duidelijk, dat vanuit verschillende perspectieven kan worden gekeken en er een balans moet zijn tussen de verschillende verbeteracties die leiden tot een beter resultaat.

Wel is het zo dat bij het primaire proces meestal wel de meeste verbeteringen kunnen worden gerealiseerd en dat dit het meest tastbaar en zichtbaar is voor iedereen.

De vraag is: “Waar ligt bij uw bedrijf het grootste aandachtspunt om te verbeteren en welk effect zou dat hebben op uw bedrijfsresultaten en waar kan Consultant Op Maat mee helpen, gelet op de samenhang van de bedrijfsprocessen?”.