Aandachtspunten

Echt succesvol zijn met Lean Six Sigma programma’s kan alleen wanneer het hele bedrijf erbij wordt betrokken, hetgeen “het Lean Six Sigma zijn als bedrijf” wordt genoemd. Wanneer alleen de werkvloer wordt betrokken, dan noemt men dit “het Lean Six Sigma doen”. Er is dus een essentieel verschil tussen het doen en zijn. Lees hieronder de tips om echt succesvol te zijn.

Horizontale Lean Six Sigma transformatie

Betrek niet alleen de werkvloer bij verbeteringstrajecten, maar betrek de gehele organisatie erbij, zoals afdelingen als innovatie, services, etc. Een kruisbestuiving van alle afdelingen/disciplines geeft het beste resultaat. Worden er alleen projecten uitgevoerd die gericht zijn op het efficiënter en effectiever maken van het operationele proces op de werkvloer, dan is de opbrengst minder groot. Echter wanneer er een combinatie van projecten plaatsvindt, waarbij meerdere afdelingen worden betrokken en waarbij veel re-engineering activiteiten, die zich richten op midden en hoger management als verandering agenten/architecten, dan zal de opbrengst zeer sterk toenemen.

Verticale Lean Six Sigma integratie

Echte leiderschap moet er dus voor zorgen dat er verticale expansie plaatsvindt, van boven naar beneden in de organisatie, welk van cruciaal belang is. Leiderschap op directieniveau en het midden en hoger management moet ervoor zorgen dat iedereen wordt betrokken bij het gehele verbeteringstraject. Maak doelstellingen met een stappenplan en rolverdeling van begin tot eind zichtbaar in de organisatie.

De horizontale en verticale focus die van belang is om projecten een bepaalde snelheid van uitvoering te geven (waarde versnelling) laat zich als volgt afbeelden:

Aandachtspunten (Lean Six Sigma)

De rechter cirkel geeft aan de horizontale focus en linkercirkel de verticale. Bij een juiste balans vindt uiteindelijk de waarde versnelling plaats en worden projecten sneller uitgevoerd en worden er betere resultaten verkregen, hetgeen alleen maar gebeurt bij “Lean Six Sigma als bedrijf” en niet bij “Lean Six Sigma doen”.

Koppelen van Lean Six Sigma aan doelstellingen

Het koppelen van een Lean Six Sigma programma aan de doelstellingen die moeten worden gerealiseerd of worden geconformeerd aan de strategie van het bedrijf is essentieel. Elk verbeteringsproject is een deel van het groter geheel en moet het resultaat dienen, naast dat goed moet worden gekeken of verbeteringstrajecten echt bijdragen aan het resultaat c.q. doelstellingen. Onderbouw alles waarom het wordt gedaan.

Duidelijke doelstellingen die worden begrepen door de werknemers

Lean Six Sigma programma’s zijn niet specifiek bedoeld om het bedrijf te herstructureren en het met minder mensen te gaan doen. Bij die vorm van herstructurering zullen mensen gauw hun hakken in het zand zetten. Maak duidelijk waaraan de opbrengst van de besparingen en verbeteringen ten goede komen. Maak dus duidelijk dat een Lean Six Sigma programma helpt bij een slimmere en effectievere manier van werken en dat de te realiseren voordelen zullen helpen het bedrijf verder te laten groeien.

Maak resultaten zichtbaar

Een managementsysteem kan worden opgezet (MCRS) als de kritische proces indicatoren (KPI’s) goed meetbaar zijn in de processen c.q. organisatie. Directies en medewerkers kunnen dan goed zien hoe verbeteringsprogramma’s zich ontwikkelen en bijdragen.

Behoud de aandacht

Transformeren van een bedrijf eindigt nooit (duurzame capaciteit opbouw), dus het hebben van een sterk intern veranderingsvermogen is van groot belang. Het is cruciaal dat de verander of Lean Six Sigma manager in het veranderingsproces betrokken blijft op het moment dat het veranderingsproces eenmaal loopt. Daarom is het belangrijk, dat de opgebouwde expertise in de organisatie wordt verankerd.

Balans tussen opleiden en behalen van resultaten

Bedrijven richten zich soms teveel op het opleiden van medewerkers en te weinig op het behalen van resultaten. De ervaring leert dat alleen een gecombineerde aanpak tot gedragsveranderingen kan leiden en daarmee het realiseren van resultaten.