Management Lean Six Sigma

Leiderschap en creativiteit

Leiderschap bij het uitvoeren van verbeteringen met behulp van Lean Six Sigma tools is van groot belang. De leider moet kennis hebben van de verschillende te gebruiken tools, naast dat die het voortouw moet nemen en de juiste uitstraling moet hebben. Ook moet de leider niet vasthouden aan vooraf uitgestippelde paden, creativiteit is van groot belang en afwijken van paden is eigenlijk een must.

Leiderschap bij Lean Six Sigma projecten, is een combinatie van kennis en kunde van het toepassen van de juiste tools, proceskennis betreffende het product c.q. productieproces en opgedane management ervaring.

Klantfocus

Bij een continu verbeterproces blijft de klant altijd centraal staan. Een verbeterproces mag nooit ten kosten gaan van de klant. Door meer klantfocus, kan meer informatie van een klant worden verkregen, die gebruikt kan worden voor het interne verbeterproces. Met andere woorden hoe meer van een klant bekend is, hoe meer er ingespeeld kan worden op de klant.

Teamwerk en betrokkenheid

Niet alleen teamwerk en betrokkenheid in de productie of in de ondersteunende afdelingen creëren, maar ook in het managementteam van de onderneming. Het afvangen van vliegen moet plaatsmaken voor elkaar begrijpen, elkaar ondersteunen en elkaar behoeden voor fouten. Het betekent dat er geen eilandvorming en verborgen organisaties mogen zijn.

Organisatie

Bij het verbeteren van bedrijfsresultaten, waarbij een duidelijk plan van aanpak aanwezig is, moet de organisatie daar ook op worden ingericht. Een verbeterproces, hetzij veranderingsproces kan niet altijd starten vanuit de huidige organisatiestructuur met medewerkers die jaren al op dezelfde plek zitten en hetzelfde doen. Er is vaak een katalysator nodig die het verbeterproces kan starten, ofwel in beweging zet. De beste katalysator is vaak iemand die de bestaande organisatie begrijpt, maar niet zit vastgeroest in de cultuur van de organisatie. Vaak wordt dan uitgekomen bij een buitenstaander.