Doelstellingen

In principe is elke doelstelling te realiseren, mits er een duidelijk verbeterplan is opgesteld en er ook gerichte acties worden ondernomen om de doelstellingen te realiseren. Voor iedere onderneming is het uiteindelijke actieplan anders, er is geen blauwdruk, welk je zo uit de kast kan trekken. Voor een bouwmarkt die haar omzet wil verhogen of een restaurant die een hogere bezettingsgraad wil realiseren zullen de acties niet gelijk zijn aan een productiebedrijf die haar effectiviteit wil verhogen. De eerste twee zullen meer moeten doen aan promotie, hetgeen kan via o.a. internet of andere vormen van reclame, terwijl de laatst genoemde toch meer zal moeten doen via interne verbeteracties.

Nooit dezelfde situatie

Elke situatie is dus anders, daardoor zijn de hulpmiddelen die gebruikt worden om te verbeteren ook anders. Tegenwoordig is er een groot scala aan hulpmiddelen/verbetertools beschikbaar om verbeteringen inzichtelijk te maken en door te voeren, ten einde de gewenste doelstellingen te realiseren.

Figuur 1 - Doelstellingen

Het inzetten van verbetertools zal hand in hand moeten gaan met het trainen van medewerkers om deze tools te kunnen gebruiken, zoals bovenstaand diagram laat zien, ten einde de gewenste doelstellingen te realiseren.

Zorg voor evenwicht

Tussen het trainen/opleiden van medewerkers en de gestarte verbeteracties moet altijd evenwicht zijn. Krijgt trainen de overhand t.o.v. gestarte verbeteracties, dan zal het rendement op de uiteindelijk gewenste resultaten (doelstellingen) verminderen.