Audits

Een audit is een onafhankelijke beoordelingssystematiek om activiteiten en resultaten van een afdeling c.q. organisatie te onderzoeken en te evalueren. Audits kunnen worden toegepast worden op kwaliteitssystemen, verwerkingsprocessen, etc.