Failure Mode Effects Analyse (FMEA)

Bij Lean Six Sigma is van belang dat geen tijdverlies ontstaat bij de productie door uitval van producten (Lean Manufacturing) en door kwaliteitsproblemen (Six Sigma).

Het is dus van belang dat bij ontwerp en ontwikkeling van een product, alvorens het geproduceerd gaat worden, de risico’s in kaart te brengen. Met andere woorden bij het ontwikkelingsproces van producten, diensten of productiemethoden moet worden nagegaan wat de kans op falen is en wat het optredende risico daarbij is. Aan de hand van deze risico’s moeten acties worden gedefinieerd om de faalkans terug te brengen.

Om risico’s op te sporen en te bepalen is een systematische methode ontwikkeld in de vorm van de FMEA methode, dat staat voor Failure Mode and Effects Analyses, ofwel foutmodus en effecten analyses.

The National Aeronautics and Space Administration heeft de FMEA ontwikkeld en werd in de loop van de tijd in de automobielindustrie toegepast en daarmee een praktisch vast onderdeel van het Lean Six Sigma programma.

De FMEA methode kent de volgende 5 stappen:

  1. opstellen procesbeschrijving;
  2. bepaal wat er in het proces mis kan gaan, ook wel de faalwijze genoemd;
  3. wat is het effect van het falen, indien het zich voordoet;
  4. achterliggende oorzaken van het falen zoeken, de grondoorzaak van het falen.
  5. om de opspoorbaarheid te vergroten, definieer een inspectie- of detectiemethode. Met andere woorden hoe de oorzaak moet worden gedetecteerd voor dat het effect optreedt.

Van elk onderdeel wordt vervolgens het risico prioriteit nummer berekend (RPN = effect x mogelijke faalwijze x oorzaak). Hoe hoger de RPN, hoe hoger het risico en hoe meer deze faalwijze dient te worden voorkomen. De RPN wordt ook wel het totale risico genoemd en kan variëren tussen 1 en 1000. Welke waarde acceptabel is, verschilt per product en/of proces. Meestal wordt de onderstaande tabel gebruikt.

Failure Mode en Effects Analyse, afbeelding 1

Naast een Process FMEA, welke wordt toegepast bij (productie)processen is er ook een Design FMEA aangaande productontwerp.

Voordelen van het toepassen van een FMEA zijn: minder uitval en reparaties tijdens het productieproces, vroegtijdig identificatie en eliminatie van potentiële product- en procesfouten en verhoging klanttevredenheid.

De FMEA wordt ook toegepast door bedrijven die Lean Six Sigma niet volledig of niet hebben geïmplementeerd, maar wel kwaliteitsbewust zijn.