Fouten voorkomen

Daar waar het proces duidelijk is vastgelegd en er geen ruimte voor interpretatie is om het product op een andere manier te maken, zal het aantal fouten afnemen en zelfs voorkomen kunnen worden. Daarom is standaardisatie van groot belang.