Just in time leveren

Bij just in time wordt er voor gezorgd dat grondstoffen worden aangeleverd vlak voor dat ze gebruikt gaan worden en dus niet lang van tevoren in het magazijn komen te staan. Hetzelfde geldt voor producten die vlak voor dat ze geleverd moeten worden pas gemaakt gaan worden. Het betreft dus een goede afstemming tussen leveranciers, afnemers en de producent.