Klachtenprocedures

Een goede relatie met klanten is enorm van belang. Toch kan het voorkomen dat producten niet goed worden geleverd aan een klant. Van belang is om het signaal van een klant altijd serieus te nemen en de klacht van de klant weg te nemen. Een klacht van de klant leidt vaak tot een verbetering van het interne proces bij de leverancier. Met andere woorden een klachtenprocedure leidt vaak tot een betere interne organisatie.