Oplossen van complexere vraagstukken

Het oplossen van complexe vraagstukken aangaande kwaliteit is niet altijd zo eenvoudig. Er zijn verschillende technieken voor zoals: Design of Experiments (DOE), maar ook de eerder genoemde Analyses of Variances (ANOVA one-way, two-way), regressie analyse, etc.