PDCA – Kaizen – DMAIC

Verbeteringen kunnen worden gedaan aan de hand van Kaizen. De letterlijke vertaling van Kaizen is veranderen naar beter of verbetering. Doelstellingen van Kaizen zijn: elimineren van verspillingen, just in time leveren en standaardisatie. Kaizen is een dagelijkse activiteit en leert mensen verspillingen in een proces in te zien en te elimineren. Kaizen is een manier van verbeteren die door iedereen kan worden gedaan, van een medewerker op de werkvloer tot aan een CEO. Bij Kaizen wordt de PDCA cirkel gebuikt, volgens het principe:

 • plan: bepaal het doel en analyseer het probleem;
 • doel: voer de standaard/wijziging in en kijk naar het effect;
 • controleer: controleer de werking en het resultaat;
 • actief maken: borg de verbetering.

Belangrijk is dat er bij verbeteringstrajecten bepaalde basisregels in acht worden genomen en dat de werkzaamheden zichtbaar worden gemaakt in de organisatie. Zo is van belang: het benoemen van een projectleider, gelijke inbreng van teamleden, duidelijke probleemomschrijving, verzamelen van data, oorzaken vaststellen, maak gebruik van brainstorming, Pareto-analyse, zichtbaar maken van resultaten of andere tools, etc.

In plaats van de PDCA cirkel kan ook worden gebruikt de DMAIC (Define Measure Analyse Improve Control) methodiek. Het is een Lean Six Sigma tool, die dieper ingaat op specifieke elementen en niet door een ieder kan worden toegepast, zie ook de onderstaande afbeelding.

Bij het bovenstaand overzicht zijn een aantal zaken te herkennen, zoals bepaling van strategie, opstellen van doelstellingen, het hanteren van KPI’s en het meten en analyseren.

Belangrijke stappen om tot verbetering te komen zijn het in kaart brengen van: variabelen die van invloed zijn op de kwaliteit van het product en proces, naast het meten van deze procesvariabelen. Wanneer de procesvariabelen bekend zijn, kan op grond van analyse, voorstellen worden gedaan om tot verbetering te komen. Variabelen die gemeten kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • cyclustijden van de verschillende deelprocessen van een bestaand bedrijfsproces;
 • de ingangsvariabelen van een proces KPIV (Kritische Proces Input Variabelen, ingaand product/proces);
 • de uitgangsvariabelen KPOV (Kritische Proces Output Variabelen uitgaand product/proces);
 • kritische kwaliteitsaspecten van een proces en daarmee product: CTQ (Critical To Quality);
 • specificatie kwaliteitsgrenzen product USL (Upper Specification Limit = bovengrens specificatie product);
 • specificatie kwaliteitsgrenzen product LSL (Lower Specification Limit = ondergrens specificatie product);
 • het procesrendement (kwaliteit) in de vorm van Cpk. Zie hiervoor ook de uiteenzetting onder Statistische procescontrole (SPC).

Voor een DMAIC verbeteringstraject is duidelijk meer kennis en kunde nodig om verbeteringen te kunnen realiseren. Er moet kennis en kunde zijn van de bestaande bedrijfsprocessen. Zeker wanneer het gaat om technische productie, dan kan niet worden voldaan met alleen iemand die bekwaam is in het gebruiken van Lean Six Sigma tools.