Reductie van variatie tot het nulniveau

Reductie van variatie tot nulniveau zal leiden tot de afname van fouten en daarmee de kwaliteitskosten. Daarvoor is het van belang een analyse te maken (Analysis of Variances) van variaties, naast variaties met elkaar te vergelijken en verbanden te zoeken.