Regel- en stuurparameters

Elk proces heeft een aantal parameters waarmee de voortgang zichtbaar wordt of waarmee het proces mee wordt gestuurd. Belangrijk is daarom te weten wat de invloed is van elke parameter. Belangrijke parameters worden bepaald aan de hand van de te realiseren doelstellingen, niet alleen op het gebied van productiesnelheid maar ook op kwaliteit (proces controle). Parameters kunnen van te voren worden vastgesteld maar ook aan de hand van experimenten.