Statistieken

Het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens is een methode en techniek die statistiek wordt genoemd. Voor het begrijpen van statistiek is enige kennis van wiskunde nodig. Er zijn verschillende vormen van statistiek. Bij Six Sigma wordt statistiek gebruikt waarmee fouten en trends gehaald kunnen worden uit productieresultaten en daarmee fouten kunnen worden gereduceerd teneinde de kwaliteit te verbeteren. Een duidelijk toepassing waar statistiek wordt gebuikt is statische procescontrole. Maar statistiek wordt ook gebruikt bij het reduceren van variatie tot nulniveau en het oplossen van complexere vraagstukken.