Teamvormen/samenwerken

Het werken in teamverband en het goed samenwerken is van groot belang om resultaten met elkaar te realiseren (dagdienst, ploegendienst). Bij het werken in teamverband worden heldere doelstellingen nagestreefd, is een duidelijke taakverdeling in het team, goede informatieoverdracht en informatie voor iedereen toegankelijk, signaleren van problemen, uniforme handelswijze, luisteren naar elkaar (normen en waarden), etc.