Verbeterteams

Wanneer een organisatie op grond van zijn missie, visie, klanten, toeleveranciers, concurrentie, etc. heldere doelstellingen heeft geformuleerd die moeten worden gerealiseerd, dan kan worden besloten om Lean Six Sigma in te gaan zetten om significante verbeteringen te realiseren.

Bij het starten van een specifiek verbeteringstraject dient er eerst een projectleider te worden benoemd, dit kan een medewerker uit de organisatie of het managementteam zijn, die kennis heeft van Lean Six Sigma. Het behoeft niet specifiek iemand te zijn die een Black Belt Lean Six Sigma opleiding heeft gehad, maar wel iemand die weet hoe de systematiek in elkaar steekt en met mensen kan omgaan. Vervolgens is belangrijk dat er een projectomschrijving wordt gemaakt en het doel wordt omschreven, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven.

Verbeterteams, afbeelding 1

De projectleider stelt vervolgens het verbeterteam samen, die multidisciplinair wordt samengesteld. Met andere woorden alle disciplines, welke een bijdrage kunnen leveren moeten in het verbeterteam zijn vertegenwoordigd.

Zoals op te maken is werkt een verbeterteam aan de hand van het DMAIC principe, ook wel bekend van de Deming cirkel. Nu wordt onderscheid gemaakt in verbeterteams die kleine en grotere verbeteringen doorvoeren. Grote verbeteringen die worden gedaan door specialisten in de vorm van innovatie of vernieuwing noemt men ook wel Kaikaku. Kleine verbeteringen die door een ieder kunnen worden gedaan worden ook wel Kaizen genoemd, volgens de volgende principes (PDCA).

 • Plan: bepaal het doel en analyseer het probleem.
 • Doel: voer de standaard in.
 • Controleer: controleer de werking en het resultaat.
 • Actief maken: borg de verbetering.

Belangrijk is dat er bepaalde basisregels in acht worden genomen bij verbeterteams en dat hun werkzaamheden zichtbaar worden in organisatie. Al met al moet het volgende in ogenschouw worden genomen:

 • benoem een projectleider;
 • duidelijk probleemomschrijving;
 • verzamelen van data;
 • oorzaken vaststellen;
 • maak gebruik van brainstorming, Pareto-analyse of andere tools;
 • vraag extra ondersteuning wanneer bepaalde vaardigheden ontbreken;
 • veel oplossingen zijn mogelijk, concentreer op de meest haalbare;
 • verbeter in stappen, zodat een opgaande lijn zichtbaar wordt;
 • maak resultaten zichtbaar op o.a. de werkplek en aan management;
 • borgen van resultaten;
 • werk in teamverband.

Verbeterteams aangaande Lean Six Sigma kunnen op ieder moment worden gestart.