Verkorten omsteltijden (SMED)

Belangrijk bij Lean Manufacturing is dat productwisselingen zo weinig mogelijk tijd kosten, waardoor minimaal tijdverlies ontstaat.

Er ontstaat tijdverlies in het productieproces als er een ander product moet worden gemaakt bij een machine of chemisch proces. Bij machines is het vaak dat er andere stempels, gietvormen of matrijzen (Engels: dies) moeten worden geplaatst, welke niet veel tijd mogen kosten, vandaar de naamgeving: Single Minute Exchange of Dies of afgekort SMED. SMED is dus een gestructureerde methode om omsteltijden te verminderen bij het wisselen van producten op machines.

De omsteltijd wordt gedefinieerd als de tijd vanaf het laatste goede product van de voorgaande order tot het eerste goede product van de daaropvolgende order.

Verkorten omsteltijden (SMED), afbeelding 1

Bij het verkorten van omsteltijden gaat het er om, handelingen waarvoor de machine stil moet staan te minimaliseren. Het gaat daarbij om zaken als:

  • het instellen van de machine;
  • het wisselen van machinegereedschappen;
  • wisselen van toe- en afvoer grondstoffen en halffabricaten (in de machine);
  • het proefdraaien op de machine;
  • en noodzakelijke reparaties.

Het pakken en klaarzetten van de benodigde grondstoffen en halffabricaten, gereedschappen, het maken van een programma, het zoeken van de juiste specificaties, het opruimen van alle hulpmiddelen etc., dienen voordat de machine wordt stilgezet of nadat de machine weer draait te worden gedaan.

Bij het toepassen van een specifiek programma om omsteltijden te reduceren in het kader van het totale Lean Six Sigma zijn grote tijdwinsten te realiseren en daarmee extra productietijd.