Voorkomen tijdverspilling

Het is van belang bij een procesontwerp, elke vorm van tijdsverspilling te voorkomen.  Denk altijd hoe het snelste van A naar B kan worden gekomen en vergeet daarbij alle leeuwen en beren die onderweg tegen gekomen kunnen worden. Gooi elk vooroordeel overboord, denk helder.  Daarom is het ook van groot belang een Waardestroomanalyse van een proces te maken, omdat het niet alleen inzicht geeft in de verschillende verspillingen van het proces zelf, maar ook om het proces heen, denk daarbij aan de tijd die is gemoeid met het inbrengen van orders, etc.