Werkplekorganisatie (5S)

De Lean Manufacturing Six Sigma Werkplekorganisatie 5S vermindert verspilling, vervuiling en ongevallen. Daarnaast verbetert het de motivatie en de samenwerking van en tussen medewerkers. De verwachting is dat in een ordelijke omgeving het veel gemakkelijker wordt om goede kwaliteit te leveren, waardoor kwaliteit vanzelfsprekend wordt. De Werkplekorganisatie 5S van Lean Six Sigma is onder te verdelen in vijf elementen.

1. Sorteren en scheiden (Seiri)

Verwijder alle overbodige spullen/materialen van de werkplek. Haal alle overbodige materialen weg uit de hoeken, onder en achter machines, onder trappen, etc. Maak de werkvloer zuiver en controleer meerdere keren per week of iedereen zich daaraan houdt.

Werkplekorganisatie (5S), Seiri

2. Structureren of schikken (Seiton)

Geef grondstoffen en eindproducten een vaste plaats op de werkvloer, zodat een ieder ogenblikkelijk kan zien waar alles staat. Hiermee wordt het pakken en terugleggen wat nodig is voor het proces vergemakkelijkt. Bij het positioneren van de grondstoffen moet rekening worden gehouden met ergonomie en hygiëne, zodat in het kader van Lean Manufacturing geen lange loopafstanden ontstaan.

3. Schoonmaken: inspecteren en onderhouden (Seizo)

Schoonmaken en schoonhouden betekent schone muren, vloeren, gebruikersvoorwerpen en schone machines. Het schoonhouden betekent ook het elimineren van incidenten en vervuilingsbronnen, die van invloed zijn op de kwaliteit en daarmee Six Sigma. Schoonmaakmethodes, verantwoordelijkheden, spelregels en standaards moeten worden vastgelegd.

4. Standaardiseren en visualiseer (Seiketsu)

Het proces onder controle krijgen door alles volgens een vaste afspraak uit te gaan voeren. De duurzaamheid van de eerste 3’sen kan alleen maar worden gewaarborgd als de methode van deze fases zijn vastgelegd. Hulpmiddelen hierbij zijn bijvoorbeeld afbakening van werkruimte, looppaden en opslag, bijvoorbeeld door gekleurde lijnen.

Werkplekorganisatie (5S), Seiketsu

5. Standhouden (Shitsuke)

Iedereen moet zich houden aan de standaard totdat er een betere is. Hulpmiddelen zijn hierbij controlelijsten of audits op orde en netheid. De resultaten kunnen binnen de groep worden besproken.

Sommige bedrijven benoemen nog een zesde S van veiligheid (safety). Deze neemt toe in belangstelling, denk maar eens aan het gebruik van mobieltjes, SMS verkeer dat werknemers afleidt van hun werkzaamheden en daarmee de kans op ongelukken vergroot.

5S wordt toegepast in het kader van Lean Six Sigma met name binnen productieprocessen. 5S is echter ook toepasbaar op een kantoor of op individuele werkplekken, denk daarbij aan gegevensverwerking in elke computer.