Gezocht: coach Lean Six Sigma leiderschap

Een enkele keer kom je dit soort vacatures (titel) tegen, om je vervolgens af te vragen wat bedoelen ze en wat willen ze nu met een coach Lean Six Sigma leiderschap bereiken?

Om bovenstaande vraag mogelijk te beantwoorden is het verstandig om eerst nog maar eens te kijken wat een coach Lean Six Sigma leiderschap qua kennis en kunde zou moeten weten. Om hier achter te komen zou gekeken moeten worden naar een referentiepunt. Het makkelijkste is om als referentiepunt te gebruiken de inhoud van een opleidingspakket welke de meeste opleidingsinstituten aanbieden, met betrekking tot iemand die in Lean Six Sigma wordt getraind en na de training het volgende zou moeten kunnen:

 1. Het toepassen van “Lean Manufacturing” en “Six Sigma” principes en tools.
 2. Kunnen verbeteren volgens de DMAIC structuur.
 3. Statistische analyses uitvoeren.
 4. Herkennen van verspilling en veroorzaken van variatie.
 5. Proces en klantgericht denken.
 6. Kwalitatief en kwantitatief problemen analyseren.
 7. Verbeteringen initiëren en daadwerkelijk implementeren.
 8. Borgen van resultaten in de organisatie.
 9. Leiden van projectteams.
 10. Faciliteren van workshops.
 11. Verander management toepassen.
 12. Effectief leiderschap tonen.

De punten 2, en 3 zou je kunnen beschouwen als onderdelen van Lean Six Sigma tools en vallen daarmee eigenlijk onder punt 1 van het overzicht. De punten 4, 5 en 6 zou je aan de ene kant ook kunnen toevoegen, aan de andere kant ook weer niet omdat het als basis vaardigheden/taken kunnen worden beschouwd. De overige punten zijn aanvullend en hebben meer met vaardigheden/taken c.q. leidinggevende capaciteiten te maken van managers of personen. De indruk wordt gewekt bij het zoeken naar een coach Lean Six Sigma leiderschap dat de afdelingsmanagers waarbij deze coach te werk wordt gesteld minder goed begrijpen hoe hij/zij leiding moet geven aan hun medewerkers om verbeteringen te realiseren binnen hun afdelingen. Gelooft u het? Nee, niet helemaal. Als je manager bent geworden dan mag worden verondersteld dat je bepaalde vaardigheden en leidinggevende capaciteiten bezit anders was je geen manager geworden. En dat betekent grofweg gezegd ook dat je ook van een manager mag verwachten dat hij de benodigde vaardigheden en leiderschap bezit om uitvoering te kunnen geven aan een groot deel van bovengenoemd takenpakket. Een kwaliteitsmanager of een operation manager zijn toch benoemd op basis van kennis en kunde die ze bezitten aangaande hun vakgebied en het verbeteringen kunnen doorvoeren op basis van hun leiderschap om maar een voorbeeld te geven.

Coach Lean Six SigmaDaar waar een manager mogelijk een bepaalde vaardigheid mist, welke kan ontstaan door een koerswijziging van het bedrijf zelf, kan hij/zij altijd een specifieke training volgen, welk niet zo zeer met leiderschap van doen heeft. Zo is denkbaar dat niet iedereen kennis heeft van het toepassen van allerlei Lean Six Sigma tools, denk daarbij bijvoorbeeld specifiek aan statistische procescontrole tools (SPC), ondanks dat de meeste Lean Six Sigma tools al jaren bekend zijn en apart worden toegepast, zoals DMAIC, SMED, 5S, etc. De vraag blijft dus open staan wat een coach Lean Six Sigma leiderschap gaat toevoegen aan een organisatie en met name aan de managers zelf? Of het moet een organisatie zijn die stil heeft gestaan in haar ontwikkeling of waar managers zijn benoemd die zich onvoldoende hebben doorontwikkeld? Dit laatste is natuurlijk wel denkbaar. Het is overigens wel opvallend dat vacatures, zoals coach Lean Six Sigma leiderschap meer worden tegenkomen bij overheidsinstellingen (en ex.) dan in het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven kiest gewoon voor een Lean Manufacturing of Lean Six Sigma manager die deel uit maakt van het managementteam teneinde resultaat te boeken. Of er wordt een consultant/bedrijfsadviseur/adviesbureau ingehuurd voor een bepaalde periode ter ondersteuning, maar dit is ook beetje afhankelijk van de soort organisatie. Nu wil het niet zeggen dat aantrekken van een Lean Manufacturing of Lean Six Sigma manager allemaal rozengeur en maneschijn is, maar de kans op succes is wel groter. Al met al heeft iedere organisatie zijn eigen specifieke afweging om een bepaalde functionaris aan te trekken – echter het goed is om stil staan van te voren wat er mee bereikt mee wil worden.