Hoe goed zijn uw verandermanagement vaardigheden?

Voor het doorvoeren van veranderingen binnen een bedrijf is geen vaste handleiding.

In dit artikel worden een aantal statements gegeven om te zien hoe uw inzicht is in verandermanagement, wanneer u een veranderproject gaat starten, zoals het invoeren van een continu verbeterproject m.b.v. Lean Six Sigma tools.

Inzicht in veranderingen

 1. Als je veranderingen aan het implementeren bent en je ontvangt positieve feedback of ondersteuning van met name het hoger management dan weet je zeker dat je op de goede weg bent.
 2. Wanneer de veranderingen in gang zijn gezet, verwacht niet dat een ieder voor 100 procent zich zal inzetten.
 3. Wanneer je denkt iets te moeten veranderen, start niet gelijk maar denk na over de juiste stappen die je moet nemen zoals bijvoorbeeld communicatie binnen de organisatie.
 4. Het is makkelijker veranderingen door te voeren wanneer eerdere veranderprojecten ook succesvol zijn geweest.

Planning veranderingen

 1. Als je een plan voor veranderingen aan het maken bent voor een afdeling of een team, vraag dan ook om feedback m.b.t. de plannen. Maar laat je niet te veel beïnvloeden door opmerkingen van andere afdelingen en teams, want die kunnen een heel andere feedback geven dan je eigen afdeling en team.
 2. Als veranderingen specifiek financiële en operationele impact hebben dan wil het niet altijd werken, denk maar aan veranderingen met als doel alleen mensen te willen ontslaan.
 3. Het begrijpen van de cultuur en kernwaarden van een organisatie zijn belangrijke elementen om bij een veranderproject rekening mee te houden.
 4. Bij een planning van een veranderproject, kijk ook naar de impact op mensen en organisatiestructuur.

Managen weerstand tegen veranderen

 1. Als een afdeling of een team niet tevreden is hoe zaken nu gaan dan zal het doorvoeren van veranderingen makkelijker gaan en meer succesvol zijn.
 2. Om ondersteuning te krijgen van een afdeling of een team vraag wat er nodig is om veranderingen te kunnen doorvoeren.
 3. Als sleutelpersonen overtuigt zijn van de noodzakelijke veranderingen dan wil het niet direct zeggen dat alle belanghebbenden (stakeholders) zich daar gelijk ook in kunnen vinden.
 4. Bij niets doen weet je zeker dat er niets gebeurd en het zo blijft en dus niet beter wordt, daarom is veranderen altijd beter dan niets doen.

Implementeren van veranderingen

 1. Communiceer succes door de hele organisatie, zodat iedereen het positieve effect begrijpt van een veranderproject.
 2. Als je succesvol bent met een verandertraject klop jezelf niet te veel op de borst maar deel het en ga niet gelijk door naar het volgende project. Een moment van rust en evaluatie is soms ook goed.
 3. Een adequate training kan zeer zinvol zijn om medewerkers mee te krijgen in een veranderproject als er bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden moeten worden aangeleerd. Bijvoorbeeld training in het gebruik van Lean Six Sigma tools behorende bij een verandertraject.
 4. Ga in een veranderproject eerst aan de slag met makkelijke haalbare doelen (Quick Wins) zodat medewerkers worden gemotiveerd en zien dat het veranderen werkt en ga later over naar de moeilijkere te realiseren doelen.