Lean Six Sigma in combinatie met ISO 9001

Zowel ISO 9001 als Lean Six Sigma is klantgerichtheid (Voice of the Customer), een belangrijk aspect waar de aandacht op gericht is. Want zonder klanten heeft een onderneming geen bestaansrecht.

ISO 9001 staat bekend om zijn inflexibiliteit, omdat alles tot in de details moet worden vastgelegd, het heeft een beetje het imago van een papieren monster, maar is dat ook zo?

Als nader wordt gekeken naar het kwaliteit management proces model van ISO 9001, zoals hieronder is afgebeeld dan kan worden gesteld dat het papieren monster eigenlijk wel meevalt. ISO 9001 omschrijft niet meer dan een normale bedrijfsvoering, aangevuld met verschillende tools die kunnen worden toegepast.

ISO 9001 in combinatie met Lean Six Sigma

 

Belangrijke onderwerpen van ISO 9001 zijn voor elke organisatie onder andere:

 • Identificatie van wet- en regelgeving.
 • Directiebeoordeling (missie, visie, doelstellingen) en interne audits.
 • Klanttevredenheid, het meten en monitoren daarvan.
 • Kwaliteitsplanning om de kwaliteitsdoelen te realiseren.
 • Procesbenadering en systeembenadering van managen.
 • Standaardisatie.
 • Corrigerende en preventieve maatregelen.
 • Continu verbeteren.

Lean Six Sigma tools helpen mee om:

 • De klanttevredenheid te verhogen.
 • Kwaliteitsdoelen inzichtelijk te krijgen ten aanzien van wat er verbeterd moeten worden door kritisch naar kwaliteit te kijken (Critical to Quality).
 • Continu te kunnen verbeteren en corrigeren van acties en preventieve maatregelen te nemen, betreffende primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen.

Bij ISO 9001 is ook van toepassing het meten, analyseren en verbeteren (PDCA cirkel) om tot verbeteringen te komen, wat eigenlijk ook een Lean Six Sigma tool is.

Het meten van verbeteringen in de vorm van KPI’s (kritische proces indicatoren) vanuit de verschillenden perspectieven: financieel, medewerkers bekwaamheid, klant focus en processen zijn gebaseerd op de Balanced Scorecard (BSC) van Norton en Kaplan (1992).

Al met al kunnen ISO 9001 en Lean Six Sigma goed naast elkaar gebruikt worden en zijn het geen tegenpolen van elkaar. Lean Six Sigma vult ISO 9001 goed aan en andersom is dat ook het geval. Want een belangrijk aspect van de ISO norm is bijvoorbeeld standaardisatie en het bijhouden van verbeteringen, wat Lean Six Sigma zeker helpt bij het in stand houden van de gemaakte verbeteringen.

Hoe komt het dan dat er nog vaak wordt gedacht op managementniveau, dat het hebben van een kwaliteitssysteem het introduceren van Lean Six Sigma tegenwerkt is dan ook leuke vraag? Maar eigenlijk mag het helemaal geen vraag zijn.