Lean Six Sigma mode of een standaard?

Lean Six Sigma is een begrip geworden over de gehele wereld. Alles wordt dan tegenwoordig ook op de grote hoop gegooid dat nu “Lean Six Sigma” heet want het klinkt leuk en staat interessant. Maar eigenlijk is Lean Six Sigma niet meer dan gewoon goed je ‘verstand “ gebruiken bij het ontwerpen en optimaliseren van (bedrijfs)processen.

Lean Manufacturing staat voor snelheid van het proces. Voluit heet het “Lean Six Sigma” als het kwaliteitsdeel hieraan wordt toegevoegd. Het gaat dus om volgende twee elementen:

  • Kwaliteit: “Geen uitval van producten (Zero defects). Met andere woorden variatie van kwaliteit minimaliseren aan de hand van strakke controle limits door SPC/Six Sigma”.
  • Snelheid: “Processtappen dusdanig op elkaar afstemmen dat de deelprocessen met elkaar in balans zijn en waarbij de deelprocessen geminimaliseerd worden in tijd”.

Met andere woorden voorkom dat de ene processtap op de andere processtap moet wachten en zorg dat elke processtap iets toevoegt aan het proces. Of te wel bepaal de waardestroom van elke processtap.

Lean Six Sigma wordt al meer dan 20 jaar toegepast en is dus niet iets van vandaag de dag, alleen had het toen nog niet die naam. Pas aan het einde van de vorige eeuw is er pas een naam aan gegeven er zijn er allerlei zaken aan toegevoegd. Met name Toyota had hier een grote bijdrage in. Lean Six Sigma wordt ook wel geassocieerd met World Class Manufacturing, echter hierbij zijn de invalshoeken iets anders: Logistiek, Kwaliteit en Productiviteit.

Nu zijn bepaalde groepen mensen die een technische opleiding hebben gevolgd eigenlijk op natuurlijke manier opgegroeid met Lean Manufacturing, met name degene die een proces of chemische opleiding hebben genoten. En waarom deze genoemde groep wel en in een mindere mate een werktuigbouwkundige of natuurkundige niet? Mensen met een proces en chemische opleiding hebben geleerd processen te ontwerpen in deelstappen naast dat tussen elke proces (batch of continue) de juiste balans moet zijn in tijdsbesteding. Want een chemisch proces vindt eenmaal plaats in deelstappen, kijk maar eens naar de productie van onze dagelijkse behoefte als: benzine, boter, frisdank, etc. of in het kort weergegeven:

Lean Six Sigma in het kort

Met andere woorden het Lean denken is bij deze groep mensen in natuurlijke zin al aanwezig en dat maakt ze bevoorrecht binnen een organisatie. Waar andere groepen mensen met een geheel andere opleiding getraind moet worden in “Lean denken” is dat bij de eerder genoemde groepen dus al gewoon op een natuurlijke wijze al aanwezig.

Lean is dus niet zo heel nieuw en specifiek als een hoop mensen wel veronderstellen, het is dus geen modeverschijnsel. Het is een standaard manier van denken die wordt toepast bij het ontwerpen van (bedrijfs)processen om een product te maken of bestaande bedrijfsprocessen opnieuw in te richten. Het kunnen overigens allerlei soorten processen zijn, dus niet alleen het maken van producten maar ook een administratief of logistiek proces. Daarom is in de pionier fase bij een nieuw product van belang om de Lean denkwijze te hanteren, echter daar wordt niet altijd bij stil gestaan in de praktijk. Vaak wordt gedacht om eerst maar het product te hebben om het te verkopen en daarbij niet te letten op de wijze waarop het gemaakt gaat worden. Gevolg hiervan is dat vaak in een later stadium het proces opnieuw moet worden herzien en er weer extra kosten moeten worden gemaakt om het proces “Lean” te krijgen. Door de Lean denkwijze in prille begin al toepassen wordt een hoop verspilling voorkomen.

De hoofdzaak bij Lean Six Sigma is dus de maximale haalbare kwaliteit bij geen verspilling in combinatie met de snelheid van het proces. Dat er allerlei andere factoren van invloed zijn op de kwaliteit en snelheid mogen inmiddels ook duidelijk zijn. Daarom vallen onder Lean Six Sigma ook verschillende elementen c.q. tools. Denk daarbij aan: waardestroom analyse, verbeterteams en Pareto-analyse om storingen op te lossen en te voorkomen, werkplekorganisatie (5S), wijze van onderhoud, just in time leveren, KANBAN, Poka Yoke, etc. Een compleet overzicht aan tools van Lean Six Sigma is hieronder afgebeeld:

Lean Manufacturing Six Sigma

De schrijver heeft ervaring vanaf eind van de vorige eeuw met het toepassen van Lean Six Sigma. En stelt daarom ook op grond van die ervaring vast dat: “ ieder bedrijf in principe zelf Lean Six Sigma als standaard kan toepassen om tot een beter bedrijfsresultaat te komen”. Voorwaarde is wel dat de organisatie daarvoor wordt ingericht en daarmee de medewerkers handvatten worden gegeven om Lean Six Sigma toe te kunnen passen.

Soms is handig om adviezen van buitenaf in te winnen of ondersteuning te vragen bij een bedrijfsadviseur, consultant of een adviesbureau indien de capaciteit van de organisatie zelf onvoldoende is. Buitenstaanders zien zaken nu eenmaal net iets anders dan de degenen die er al jaren werken. Of een combinatie van beiden werkt in praktijk ook bijzonder goed. Neem gerust vrijblijvend contact op per mail of telefoon met de auteur, indien u vragen heeft wat het beste voor uw bedrijf van toepassing zou kunnen zijn. Consultant Op Maat is actief in heel Nederland (van Amsterdam, Arnhem, Assen, Deventer, Doetinchem, Ede, Eindhoven, Enschede, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Tilburg tot Zwolle).