Lean Six Sigma trainingen door dienstverleners dekken vaak niet de behoefte

Veel advertenties zie je met Lean Six Sigma trainingen betreffende Master Black Belt, Black Belt en Green Belt. In een Lean Six Sigma training wordt geleerd hoe besparingen in bedrijven kunnen worden gerealiseerd door gebruik te maken van Lean (Manufacturing) tools (DMAIC, Kanban, just in time, OEE, 5S, SMED, verbeterteams, proces denken, etc.) en Six Sigma tools (statistische procescontrole (SPC), zero defects, etc.). De trainingsduur is variërend van 6 tot 20 dagen, waarbij een minimaal opleidingsniveau van MBO+/HBO wordt gevraagd.

Een HBO of WO opleiding is technisch van aard (afgekort: BSc en MSc (bètastudies of bepaalde gammastudies)) duurt vandaag de dag nog altijd 4 jaar. Bij een technische opleiding wordt naast een groot tal andere vakken altijd het vak wiskunde onderwezen met als onderdeel daarvan statistiek. Wiskunde wordt geleerd aan de hand van theorie en toepassen van vele voorbeelden. Je kunt stellen dat beide opleidingen voldoende basis geven om een goede baan in het bedrijfsleven te vinden, omdat het niveau gegarandeerd is.

Tegenwoordig lijkt het erop dat iemand die een Green Belt training heeft genoten met een MBO+ (~BSc -) opleiding als ondergrond plots op een voetstuk wordt geplaatst en meer waard is dan iemand die een volledige BSc opleiding heeft genoten zonder Green Belt training. Is dit niet een beetje vreemd en merkwaardig? Ten eerste opdat bij een Green Belt training het enige vak wat enigszins theoretisch wordt uitgediept statistiek is, om statistische procescontrole (Six Sigma) toe te kunnen passen. Echter statistiek/wiskunde is maar één van de vakken van een BSc opleiding. Ten tweede is het niveau van de aangeboden trainingen niet echt gegarandeerd door de meeste dienstverleners. M.a.w. de ene training is de andere training niet en daarmee is er geen garantieniveau aanwezig wat iemand nu werkelijk leert op het gebied van Lean Six Sigma tools. Dus het plaatsen op een voetstuk lijkt enigszins misplaatst en lijkt op een Lean Six Sigma hype.

Lean Six Sigma training

Al eerder is gemeld dat bij het leren van wiskunde van belang is, praktijkvoorbeelden om het vak onder de knie te krijgen. Hetzelfde principe geldt ook voor het leren van Lean Six Sigma tools. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat iemand die Lean Six Sigma wordt onderwezen, het geleerde rechtstreeks zou moeten kunnen toepassen op zijn eigen werkplek en daardoor wordt begeleid door een trainer/consultant van het trainingsinstituut of adviesbureau. Heel belangrijk is dus dat de trainer/consultant de theorie naar de praktijk goed kan overbrengen. Voorziet de training hier niet in dan is het bijna zonde van het geld, dat in de training wordt gestoken Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat bij trainingen op het gebied van Lean Six Sigma tools er een kloof kan ontstaan tussen wat specifiek nodig is in de praktijk en wat wordt geleerd in de training en dekt daarmee niet de behoefte. Het is overigens ook raadzaam de locatie van het trainingsinstituut enigszins in ogenschouw te nemen, probeer een trainer te vinden uit de omgeving Arnhem als daar het bedrijf gevestigd is en niet iemand uit het noorden van het land dit in verband met snelle ondersteuning op de eigen werkplek.

Hebben managers of leidinggevenden met een BSc of MSc opleiding waarin statistiek is onderricht met een aantal jaren ervaring in het aansturen van productie-eenheden, nu echt een specifieke training nodig om succesvol te kunnen zijn in het verbeteren van bedrijfsresultaten? Het antwoord is: “het mag maar het is niet specifiek noodzakelijk”. Met andere woorden ze kunnen Lean Six Sigma tools toepassen zonder een opleiding van Master Black Belt, Black Belt en Green Belt te hebben gevolgd. Het enige wat aan te bevelen is, maar dat is afhankelijk van de situatie en genoten beroepsopleiding om de kennis betreffende statistiek te verruimen. Daarnaast is over Lean Six Sigma voldoende lectuur voorhanden om kennis en kunde aan te vullen. Ervaren managers of leidinggevenden hebben in de loop van de jaren veelal diverse vaardigheden betreffende Lean Six Sigma op verschillende wijzen geleerd. Het kan zijn door bezoeken aan andere bedrijven of korte trainingen van diverse aard betreffende specifieke Lean Six Sigma tools, zoals statistische procescontrole. Met zoveel ervaring zou een specifieke opleiding betreffende Master Black Belt, Black Belt en Green Belt mogelijk een “over kill” kunnen zijn en dat alleen maar om het papiertje te halen, omdat “de markt” hier om vraagt en blijkbaar onvoldoende kijkt naar de werkelijke opleiding en ervaring die is opgebouwd.