Lean versus Scrum

Lean heeft inmiddels naamsbekendheid gekregen, maar wat is nu Scrum? – Een scrum of scrummage is een term die komt uit de rugbysport en is een manier van spelhervatting na een kleine, technische overtreding. De uitkomst van scrum welk in teamverband wordt gedaan is niet altijd bekend (wie krijgt de bal en waar gaat die heen?) – Scrum zoals hier bedoeld is daarmee vergelijkbaar. Een Scrum wordt vaak toegepast bij producten waarbij de opdrachtgever nog niet precies weet wat het eindproduct zou moeten worden. Pas na het eerste product, zeg maar het prototype wordt dat een stuk duidelijker.

Scrum is een methode die voornamelijk wordt toegepast bij het op een flexibele manier van ontwikkelen van softwareproducten (Agile software ontwikkeling). Teamvorming en samenwerken zijn de belangrijkste kenmerken van Scrum, omdat snel ingespeeld moet worden op veranderde omstandigheden. Scrum is een soort zelfsturend team die aan het einde van een periode van 1 – 4 weken (een 30 dagen sprint) een compleet werkend product moet opleveren. De eisen van het verwachte product worden na elke (tussen) sprint bijgesteld. Ter illustratie:

Lean versus Scrum

In de 30 dagen sprint zitten dus een aantal kleine tussen sprints van bijvoorbeeld 24 uur die mogelijk al een prototype kunnen opleveren.

Waar verschillen Lean en Scrum nu in?

Een Scrum wordt dus uitgevoerd in teamverband, waarbij de teams meestal bestaan uit circa 10 medewerkers. Een Scrum betreft ook niet de gehele organisatie, daarentegen gaat het bij Lean om het verbeteren van processen die wel vaak de hele organisatie aangaan. Het grote verschil tussen Lean en Scrum is eigenlijk de grootte van het toepassingsgebied dat bij Scrum veel kleiner is dan bij Lean. Het is natuurlijk ook een groot verschil als je over de ontwikkeling van software praat of complete processen.

Bij Scrum wordt per sprint (een Scrum) een deel van het product ontwikkeld, het prototype. Vervolgens wordt het prototype getest en geëvalueerd om vervolgens een tweede sprint aan te gaan teneinde na een aantal sprints te komen naar het gewenste product. Bij Lean gaat het niet om een prototype dat nog verder moet worden ontwikkeld. Bij lean gaat het om eindproduct welk op een constante en de meest efficiënte wijze wordt vervaardigd, zodat er geen verspilling ontstaat. Bij Lean zijn alle processtappen afzonderlijk nauwkeurig van te voren gedefinieerd.

Je zou ook kunnen stellen dat Scrum goed toepasbaar is bij processen die meer mensafhankelijk (aantal uren) zijn en minder kapitaal (machines) vereisen. Een machine is eenmaal minder snel te veranderen dan het ontwikkelen van software.

Zijn er overeenkomsten tussen Lean en Scrum?

Er zijn zeker overeenkomsten tussen Scrum en Lean. Voor beide geldt dat de samenwerking tussen de werknemers centraal staat en minder van belang de tools die worden gebruikt om het eindresultaat te realiseren.

Ook staat centraal dat er waarde wordt gecreëerd voor de klant c.q. opdrachtgever zowel bij Scrum als Lean. Alleen is het bij Scrum wat makkelijker dat de wensen kunnen worden bijgesteld.

Een Scrum is mogelijk te vergelijken met een Rapid Improvement Event (RIE) bij Lean, dit is een methode c.q. een onderdeel van Lean waar op snelle wijze een verbetering in korte tijd wordt doorgevoerd betreffende een deel proces.