Heeft u de leiderschapsvaardigheden om veranderingen door te voeren?

Om een organisatie te kunnen laten groeien en voort te laten bestaan is continu verbeteren noodzakelijk en daarom dient een organisatie ook steeds in beweging te blijven. Het veranderen zal daarom dan ook nooit stoppen.

Van belang is het voor de medewerkers te begrijpen waarom het veranderen van de organisatie zo essentieel is en hoe je kunt veranderen, daarom is het belangrijk dat er leiders in een organisatie zijn die de veranderingen ook kunnen uitleggen en kunnen doorvoeren naast het motiveren van medewerkers – tenslotte veranderen begint bij de medewerker zelf.

Barack Obama

De vraag is echter wat voor soort leiders dit moeten zijn en is dit leiderschap te verenigen met een bepaald leiderschapmodel. Als antwoord op de vraag kan in ieder geval gesteld worden dat een leider die als verandermanager werkt uniek is en eigenlijk moeilijk te vergelijken is met enig leiderschapmodel.

Een leider als verandermanager zal een bepaalde “houding (attitude)” moeten bezitten die past bij een verandertraject. Maar naast houding is het ook dat hij/zij werkelijk iets moet kunnen realiseren en dat zijn/haar rol nimmer vrijblijvend is, bijvoorbeeld wanneer een organisatie wil overgaan naar een efficiencyverbetering van 10% m.b.v. het invoeren van Lean Six Sigma tools dan moet ook die doelstelling wel gerealiseerd worden.

Voor een verandermanager is het volgende van belang om uiteindelijk succesvol te kunnen zijn binnen een organisatie.

 1. Bij een veranderproject moet er altijd een “plan” zijn dat aan de basis staat van de door te voeren veranderingen, naast welke resultaten er uiteindelijk verwacht mogen worden, dit wordt ook wel genoemd de “hard project focus aspecten”. Zonder een duidelijk plan zullen de veranderingen minder effectief zijn.
 2. Ook zal moeten worden begrepen hoe medewerkers kunnen reageren op de veranderingen en de angst die het met zich meebrengt, ook wel de “soft project focus aspecten” genoemd.
 3. Herhaaldelijk zal aan medewerkers moeten worden uitgelegd waarom de veranderingen noodzakelijk zijn, hoe de veranderingen zullen plaatsvinden en wat de veranderingen zullen zijn. Ook zal moeten worden aangegeven wat de bijdrage is die wordt verwacht van de medewerkers zelf. Sterke presentatievaardigheden van de verandermanager hierbij zijn onontbeerlijk.
 4. Het veranderproces een groepsproces wordt. Medewerkers moeten dus gemotiveerd worden om succesvol bij te dragen om uiteindelijk een succesvolle uitkomst te krijgen, want de verandermanager kan het nooit in zijn eentje doen.
 5. Dat hij/zij beschikt over inter-persoonlijke vaardigheden, zoals:
 • goede verbale communicatie;
 • het realiseren van het effect van negatieve non-verbale communicatie;
 • een goed luisteraar is;
 • open vragen kunnen stellen;
 • goede manieren hebben;
 • sociale bewust en assertief is;
 • probleemoplossend vermogen heeft;
 • zichzelf de spiegel durft voor te houden;
 • verantwoordelijkheid en rekeningschap nemen.
 1. Dat hij/zij beschikt over een “verandering houding”. Dit betekent dat hij/zij:
 • realiseert dat veranderen gaat om “verbeteren”;
 • realiseert dat veranderen geen snelle oplossing is en vaak gaat in kleine stapjes;
 • “echt’ moet zijn in doen en laten en best emoties mag tonen;
 • moet goed kunnen uitleggen van het “waarom” en kan omgaan met weerstand;
 • communiceert met iedereen in de organisatie en veel op de werkvloer aanwezig is;
 • een positieve uitstraling moeten hebben, naast passie en energie.