Supply Chain Management: “De balans tussen Service – Kosten – Cash”

De balans tussen Service – Kosten – Cash bepaalt in grote mate de supply chain inrichting

Voor de supply chain is het van belang om het juiste evenwicht te creëren in de driehoek: service – kosten – cash, omdat het uiteindelijk de supply chain inrichting bepaalt en haar bijbehorende processen.

Uit de onderstaande driehoek is op te maken dat het binnen een bedrijf gaat om: service – kosten – cash. Op grond van de business strategie en de daaruit voortkomende product markt combinaties (PMC’s) van een bedrijf zal moeten worden gekeken waar de nadruk op komt te liggen. Voor geen enkel bedrijf is deze driehoeksinvulling hetzelfde. Het ene bedrijf is meer gefocust op service, terwijl het andere bedrijf meer kijkt naar de kosten.

Verhouding: Service - Kosten - Cash

Service heeft allemaal te maken met het bedienen van de klant en hoever hier in wordt gegaan. De klant is koning maar tot hoever? Belangrijk is hoeveel tijd wordt er in een klant gestoken? En als er zoveel tijd in een klant wordt gestoken levert die klant dan werkelijk op wat er van wordt verwacht. De kunst is ook om soms “nee” te kunnen zeggen, als een geen klant onvoldoende toegevoegde waarde levert. Het is van belang om steeds opnieuw deze vragen te stellen teneinde tet beeld zuiver te houden.

Om nu maar eens praktijk voorbeelden beet te pakken qua bedrijven. IBM heeft een veel hogere servicegraad dan bijvoorbeeld Ryanair. Niet onlogisch, want IBM is echt service gericht. Ryanair is een prijsvechter en vindt de service minder belangrijk. Door de lager service zijn de kosten van Ryanair ook veel lager dan die van IBM en is ook de cash positie van Ryanair verschillend dan die van IBM. M.a.w. voor ieder bedrijf is dit anders en mogelijk zelfs voor ieder product binnen een bedrijf. Van belang is dat de directie van een bedrijf een balans probeert te vinden op grond van analyse en strategie, zoals eerder genoemd. Alleen wanneer een bedrijf zich continu richt op wat zij echt willen zullen ze succesvol zijn, anders wordt het mix van teleurstellingen.

Aandacht op service/kosten heeft invloed op de supply chain inrichting

Wanneer een bedrijf zich meer richt op de kosten dan op de service dan zal er verschil zijn in de manier waarop de supply chain wordt ingericht. Een paar voorbeelden zullen hieronder kort worden toegelicht.

Aldi is enorm gericht om de beste prijs voor hun klanten te realiseren of te wel dat is hun “unieke waarde voorstel (UVP)’ en daar zijn ze echt goed in, terwijl van de modeketen ZARA de UVP meer is gericht op: ‘tijd van idee tot de markt’. Maar wat betekent dat nu voor de supply chain en hoe die  moet worden ingericht?  Aldi past een supply chain type toe dat “efficiënt “ wordt genoemd. Focus ligt op een “standaard product” en een “eind tot eind efficiency” om de laagste prijs (beste prijs) te realiseren. Hieronder is een summier overzicht terug te vinden waarin de verschillen zichtbaar zijn gemaakt.

Supply Chain typen - Efficiënt

Zara past toe een supply chain type toe die “snel’ wordt genoemd, waarbij de continue verandering van het product essentieel is, dus ook continue vernieuwing van de portfolio. Een voorbeeld van een “continue flow” is Albert Heijn, maar dan niet de basis producten (die zijn efficiënt)  – maar de iets luxere producten. De supply chain typen: efficiënt- continue flow- snel, behoren tot de “efficiënte supply chain”. De efficiënte supply chain wordt ook wel een “lean supply chain” genoemd.

Er is ook een heel andere categorie supply chain type mogelijk, namelijk: responsiviteit supply chain. Het woord responsiviteit duidt duidelijk op “veel meer service richting de klant”. Ook hier kunnen 3 typen worden onderscheiden: klant geconfigureerd (bijvoorbeeld Philips Healtcare), Agile (bijvoorbeeld  IBM) en flexibiliteit (bijvoorbeelden Architecten). Deze 3 typen zijn dus minder gericht op zo laag mogelijke kosten (prijs is dus van minder belang), maar de reactie zeg maar bediening van de klant is essentieel. Het is duidelijk dat de “supply chain flexibiliteit” meer flexibiliteit richting klanten geeft dan de “supply chain klant geconfigureerd”, zonder hier nu in te gaan op andere specifieke verschillen.

Terugkomend op de eerder genoemde driehoek is het van belang dat voor een product wordt bepaald waar de focus op komt te liggen, om vervolgens te kijken welke supply chain type hierbij behoort. Wanneer deze 2 elementen bekend zijn kunnen ook de supply chain processen preciezer worden ingericht.

Samenvattend kan worden gesteld dat voor met de inrichting van de supply chain processen wordt begonnen:

  1. eerst moet worden bepaald waar het aandachtspunt van het product op ligt: service of kosten of een combinatie daarvan;
  2. en welke supply chain type het beste bij het product behoort.

De tip die hierbij kan worden gegeven ga nooit aan de gang met in de inrichting van de supply chain processen als geen inzicht is verkregen over waar de specifieke aandacht van het product op ligt. En dit laatste is een harde uitspraak om teleurstellingen te voorkomen!