Interim management

Sommige functies binnen organisaties kunnen niet oningevuld blijven, maar toch komt menig organisatie vroeg of laat in een dergelijke situatie terecht, dan zijn twee oplossingen te bedenken. De tijdelijk vrijgekomen functie kan worden waargenomen door een functionaris uit dezelfde organisatie, waardoor een sollicitatieprocedure kan worden gestart ten gunste van de vrijgekomen functie. Een andere oplossing is het kiezen voor interim management in de vorm van een interim manager.

Interim management

Wanneer de organisatie ervoor kiest een persoon van buiten de organisatie in te huren, dan kiest men voor interim management en daarmee een interim manager.

Voor de organisatie is het van belang om de juiste interim manager in te huren en te voorkomen dat in de valkuilen wordt gestapt die er zeker zijn bij interim management. Dus de organisatie zal goed moeten kijken welke eisen er moeten worden gesteld aan de kandidaat interim manager. Zeker als in ogenschouw wordt genomen dat een interim manager niet altijd door iedereen uit een organisatie wordt toegejuicht en dus kritisch zal worden gevolgd tijdens zijn verblijf in de organisatie. Altijd zal gekeken moeten worden of de ingehuurde interim manager voldoende toevoegt aan de organisatie. Overigens duurt een interim management periode meestal 3 tot 6 maanden, dat is ongeveer gelijk aan de duur van een sollicitatieprocedure en korte inwerkperiode, maar kan ook langer duren wanneer er sprake is van een langdurig verbetertraject.

De organisatie die de interim manager inhuurt moet er wel voor zorgen dat vooraf de taakgebieden goed zijn afgebakend en de te realiseren doelen helder zijn voor de aan te stellen interim manager, zodat kan worden voorkomen dat de interim manager te lang blijft zitten, waardoor de kosten onnodig hoog kunnen oplopen. Consultant Op Maat is er een voorstander van om zo transparant mogelijk te zijn bij de aanvang van de opdracht, m.a.w. goed te letten op de doelstellingen die de organisatie stelt m.b.t. interim management en de aan te stellen interim manager.

Er is altijd een interim manager te vinden die voldoet aan de door de organisatie opgestelde specifieke eisen. In het algemeen zijn interim managers goed opgeleid en van uitstekende kwaliteit. Een van de belangrijke eigenschappen van de interim manager moet in ieder geval zijn: “communiceren met verschillende niveaus binnen de organisatie”, naast kennis, kunde en ervaring.

Interim management

Expertisegebieden interim managers Consultant Op Maat

De interim managers (consultants) van Consultant Op Maat zijn thuis in diverse vakgebieden. Ervaring is er op het gebied van o.a.: operations, logistiek, continu verbeteren van processen (Lean Six Sigma), verandermanagement, coaching, kwaliteit (ISO 9001, 14001, 18001, 22000, etc.), veiligheid, milieu, zelfsturende teams, start-up van nieuwe activiteiten, sales en marketing, internet marketing, bedrijven saneren en een nieuwe kans geven, algemene bedrijfsvoering, etc., vrij vertaald betekent dat de volgende interim management posities ingevuld kunnen worden door Consultant Op Maat op een doelgerichte, professionele en zakelijke wijze:

  • productie/operations management;
  • (Lean Six Sigma) continu verbeteringsmanagement;
  • kwaliteits; safety, health en environmental management;
  • product innovatie proces engineering;
  • organisatieveranderingen/verandermanagement;
  • crisis management/dreigend faillissement;
  • en directie.

Interim (management) opdrachten

Interim management kan eveneens voortkomen uit bedrijfsadviezen, opgesteld door een bedrijfsadviseur van een adviesbureau, maar waarvoor binnen de organisatie of het adviesbureau de deskundigheid of gelegenheid ontbreekt om de adviezen op juiste wijze te implementeren.

Consultant Op Maat kan ook als interim management (consultant) fungeren bij het verbeteren van bedrijfsprocessen (Lean Manufacturing), supply chain, etc., in de ruimste zin van het woord en complexe veranderingen in een organisatie. Consultant Op Maat heeft tenslotte een enorm expertisegebied waar gebruik van kan worden gemaakt. Onze consultants zijn gewend om met hun “poten in de klei te staan” zij aan zij met de werknemers van uw organisatie.