Lean, Agile, Logistiek en Supply Chain, hoe zit dat nu allemaal met elkaar verbonden?

We lezen allemaal veel over logistiek, supply chain, digitalisering, agile, lean en wat allemaal nog niet meer. Soms neem je waar dat de begrippen door elkaar worden gehaald, mogelijk voortkomend uit een bepaald soort belang of vanuit een bepaalde dienstverlening of insteek.

Maar waar het uiteindelijk om gaat bij de levering van het eindproduct aan de klant dat een aantal processen moeten worden doorlopen om van grondstof tot een eindproduct te komen. Al die processen van leverancier tot de klant behoren tot de supply chain, zoals hieronder is afgebeeld.

Het Supply Chain bedrijfsproces model

Lean, Agile, Logistiek en Supply Chain

Bij de supply chain hebben we te maken met allerlei bedrijfsprocessen die moeten leiden dat de klant naar tevredenheid zijn product ontvangt. Zo spelen “customer relationship”, “order fulfillment ‘ en andere processen een belangrijke rol.

Bij bijvoorbeeld het “order fulfillment” proces hebben we te maken met verschillende onderliggende deelprocessen/aspecten, zoals o.a.: “van order to cash, toepassen juiste supply chain type structuur, het logistieke netwerk, etc., waar verschillende afdelingen mee zijn betrokken. Al deze processen moeten op een of andere manier worden afgestemd op elkaar. Daarmee zou je ook kunnen komen tot de definitie van wat nu Supply Chain Management (SCM) werkelijk inhoudt:

“De systematische, strategische coördinatie van traditionele functies binnen een organisatie en over de activiteiten tussen organisaties in de supply chain, met als doel het verbeteren van prestaties op langer termijn van de zowel de individuele bedrijven als de keten geheel”.

Deze definitie betekent dat aangaande de beheersing van de “supply chain”, een supply chain manager iets meer in huis moet hebben dan wordt gedacht door menig bedrijf. Een logistieke achtergrond is niet geheel meer voldoende vandaag de dag, er is een veel bredere kennis nodig van allerlei bedrijfsprocessen, technieken en zeker mag niet ontbreken managementvaardigheden.

Logistiek is een onderdeel van de supply chain keten. Natuurlijk gaat logistiek over kosten en levering van grondstoffen en producten en hoe slim je het kan uitvoeren met behulp van digitaliseringtechnieken, zoals: RFID (Radio Frequency Identification (product positie)), Augmented Reality (sneller orderpicken met een bril), mobiele en vaste bluetooth (real time volgen), etc.

Een supply chain analyse en strategie is van belang om te weten wat een bedrijf zou moeten gaan veranderen en verbeteren, m.a.w. waar de uitdagingen liggen binnen en buiten het bedrijf en richting klanten en zal ook zeker van invloed zijn op de logistieke uitvoering.

Het verbeteren van de prestaties van de supply chain keten op basis van analyse en strategie kan plaatsvinden o.a. aan de hand van Lean (Six Sigma), Agile technieken en afspraken met leveranciers en klanten. Lean technieken helpen mee om de processen te verbeteren en afval/tijdverlies te reduceren waardoor slimmer tegen lager kosten kan worden geproduceerd. Terwijl Agile een techniek is om bepaalde ontwikkelingsprocessen aanzienlijk te versnellen, waardoor producten sneller op de markt kunnen worden gebracht richting klanten.

Interim Challenge 2017 (om de beste interim manager van …)

Hoe weet je of een interim manager die je in wilt huren echt goed is in zijn vak? Of hij/zij niet alleen kennis en ervaring heeft, maar ook de competenties bezit om mensen echt mee te nemen in veranderingen?

Want naast vakkennis, ervaring en inzicht is het ook belangrijk dat een interim manager ook in staat is om de veranderingen voor elkaar te krijgen. Met andere woorden een goede interim manager kan niet alleen een groep mobiliseren en tempo maken, maar neemt ook de tijd om te praten met mensen die niet mee kunnen of willen. Met alleen macht of kennis redt een interim manager het dus niet; er is empathie voor nodig, en tegelijkertijd afstand. Een interim (verander) manager zal altijd het geheel blijven overzien en zich inzetten voor de beste oplossing.

Jaarlijks schrijft BLMC, specialist op het gebied van supply chain optimalisatie, executive search, werving en selectie en interim management, een “interim challenge” uit, in dit geval een fictieve case rondom het bedrijf Textiles Group.

Na een aantal voorronden bleven  er 4 kandidaten over, te weten: Niek Bloemendaal, Kjeld Bontenbal, Klaas Brandse (Interim manager bij Consultant Op Maat) en Hans van de Sande die uiteindelijk streden op 10 januari 2017 om de titel van “Supply Chain Interim Manager 2017”.

Tijdens de finale op dinsdag 10 januari 2017, tijdens het directiecongres ‘Survival of the Fittest: Succes ontleed’, in de Officierskantine, legerplaats ’t Harde (nabij Zwolle), werd door een deskundige jury onder leiding van prof. dr. Robert Jan Blomme (Nyenrode Universiteit)  bepaalt dat “Niek Bloemendaal” zich ‘Supply Chain Interim Manager 2017’ mag noemen. Een felicitatie waard. De jury was van oordeel dat het niveau van de kandidaten op een exceptioneel hoog niveau lag.

Interim Manager 2017
Foto: v.l.n.r. Michel van Buren (BLMC), Niek Bloemendaal en Prof. Dr. Robert Jan Blomme

Continu verbeteren m.b.v. oudere werknemers

Sommige bedrijven proberen hun oudere werknemers in te ruilen voor jongere werknemers, omdat ze van mening zijn dat oudere werknemers duurder zijn dan een jongere en een oudere medewerker minder snel nog wat te leren is – waardoor veranderingen minder snel kunnen worden doorgevoerd.

Maar er zijn ook bedrijven die hier heel anders mee omgaan. Bedrijven die juist oudere werknemers (+55 jaar) inhuren of in dienst nemen om veranderingen door gevoerd te krijgen en juist afzien van jongere werknemers.

Constantly learningBij een oudere werknemer is continue scholing van belang. Het is dus niet alleen de ervaring die telt. Een oudere werknemer die ook een opleiding op het gebied van bijvoorbeeld Lean Six Sigma of Supply Chain heeft gevolgd is dus gewoon zeer aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt.

Het is daarom ook een fabeltje dat oudere werknemers niet meer aan de slag komen. Natuurlijk met alleen ervaring komt een oudere werknemer er waarschijnlijk dus ook niet, het is een kwestie van continu scholing c.q. door ontwikkelen in competenties.

De focus bij de oudere werknemer zou dus ook moeten liggen op continu scholing en i.p.v. de nadruk op allerlei voordeeltjes voor de werkgever qua beloning zoals men in Den Haag nog steeds denkt en daarmee de plank enigszins misslaat. Want aan medeweker met korting heb je niet zoveel als hij/zij de competenties niet helemaal heeft die nodig zijn.

Een mooi voorbeeld is een bedrijf in de regio Enschede die haar omzet heeft zien verdubbelen in een paar jaar tijd en dat alleen heeft kunnen realiseren door op kardinale posities ervaring goed opgeleide oudere medewerkers (+55) te positioneren met ervaring en kennis van continu verbeteren. Het kan dus ook anders.